top of page

Ferma-Bio

Sıvı Mikrobiyal Ürün

YERLİ MALI 

Probiyotik

Ferma-Bio, kötü kokuları yok eder. Amonyak, hidrojen sülfür, metil merkaptan ve metil sülfür, vb. gibi koku yapan bileşikler, genellikle çürütücü mikroorganizmaların faaliyetleri sırasında üretilir. Ferma-Bio, bu mikropların faaliyetini bastırır ve organik maddenin parçalanırken, kokulu bileşikler yerine kokmayan ve hayvanların sağlıklı büyümesini sağlayan antioksidan maddeler, doğal enzimler ve büyüme hormonları, vitaminler gibi yararlı bileşikler üretmesini sağlar. 
 
Ferma Bio, hastalık gelişimini ve salgın hastalıkları engeller. Ferma-Bio “rekabetçi dışlama” ilkesine dayalı olarak patojen mikropların popülasyonunu sınırlandırır ve böylece bu mikropların patojenik faaliyetlerini bastırır. Ferma-Bio, buna ek olarak hayvanların genel sağlığında iyileşme sağlar ve hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırır.
.
Ferma Bio, büyüme hızında iyileşme sağlar. Daha iyi yem kullanımı ve hayvan
refahındaki iyileşmeyle birlikte hayvanların büyümesinde kayda değer iyileşme sağlar.

Ferma-Bio, ölüm oranını düşürür. Hayvanların bağışıklığının artması nedeniyle çiftlikteki hayvanlar arasındaki ölüm oranı düşer.
 
Ferma-Bio, sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranını ve yetişkin hayvanlarda verimliliği arttırır. Çevre ve sağlıktaki genel iyileşme sonucu üreticiler daha verimli sperm ve yumurta üretebilir ve bunun sonucunda verimlilik oranı yükseltir. Ferma-Bio çok genç hayvanların mide ve bağırsak bozukluklarına karşı direncini arttırır ve hayatta kalma oranlarını iyileştirir.

Ferma-Bio, Ürünün kalitesini arttırır. Hayvanlarda çok fazla yapay kimyasal madde alımı olmadığından,üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit edecek kimyasal kalıntılar içermez.
 
Ferma-Bio, Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur. Ferma-Bio ile fermante olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olur ve patojen içermez.

 

Ferma-Bio, sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır. Sineklerin yumurtadan larva aşamasına geçmesi için ortamda bulunması gereken enzimleri elimine ederek üreme zincirini kırar. 
.
Ferma-Bio, ahırlarda ve kümeslerde hijyen bir ortam yaratır, hayvanlar rahatlar.

 

Ferma-Bio, ürün (et, süt, yumurta) / yem oranını artırır.

 

Ferma-Bio hayvancılık maliyetlerini düşürür. 

 

Atlar, küçükbaş hayvanlar, bıldırcın, evcil hayvanlar dahil tüm hayvanlarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi almak için lütfen bize yazınız. 

Yemler pahalı olduğundan çiftçilerimiz büyük mali sıkıntılar yaşamaktadırlar. Hayvanların hastalanmaması için sürekli kimyasal maddeler kullanmaktadırlar. Halbuki büyük çoğunluğu gereksiz ve hatta zararlı olan kimyasal ve zehir kullanmaktansa, Ferma-Bio ile yapılan hayvancılık sonucu ürünlerin verim ve kalitesi artacak; organik, sağlıklı ve depolamaya dayanıklı ürünler elde edeceklerdir. Hauvnalar daha sağlıklı olup daha az hastalanacaklardır. .

Gardening Rake
bottom of page